.
.

TT.Thích Lệ Trang nói về ý nghĩa Pháp hội Dược Sư kỳ an Giác Ngộ TV


Đầu năm, theo phong tục, nhiều người đến chùa làm lễ cầu an. Hiểu về nghi lễ này như thế nào cho đúng? Tại sao nên thực hiện Lễ Dược Sư kỳ an hội?

Giác Ngộ TV

 
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *