.
.

Chuyên mục: Nghi lễ, Văn Hóa

Vấn đề thờ cúng của người phật tử

Tục lệ thờ cúng là một mỹ tục, nhưng nếu không hiểu biết và không làm đúng ý nghĩa thì trở thành hình thức mê tín. Phật giáo gọi hình thức mê tín ấy...

Văn Tế Siêu Độ Âm Linh

Kính đảnh lễ mười phương Chư Phật Kính tán dương Bồ Tát, Thánh Hiền Đàn Tràng Siêu Độ Âm Linh Thùy từ quang giáng chứng minh độ trì   Chúng sinh khổ kể...

Xin đừng trần tục hóa chốn Thiền môn

Thật tiếc cho nét đẹp truyền thống của ngày giỗ nói chung và đặc biệt là ngày giỗ Tổ tại chùa nói riêng có thể bị mất đi và lui dần vào quá khứ....

Yếu chỉ kinh tụng hằng ngày chùa Linh Xứng

Chúng tôi biên soạn Kinh tụng hằng ngày dựa trên nền tảng căn bản 49 bài Kinh Phật cho người tại gia do Thượng tọa Thích Nhật Từ biên soạn. Ở đây chúng...

Tràng hạt – Pháp khí tu tập trong Phật giáo

Tràng hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn...