.
.

Chuyên mục: Thời Đại, Truyền thông

Xử lý khủng hoảng truyền thông theo tinh thần Phật giáo

Kể từ khi mạng xã hội bùng nổ, các cuộc khủng hoảng truyền thông lan nhanh đến chóng mặt. Nếu như trước đây thông tin hầu như phụ thuộc vào các trang...