.
.

Chuyên mục: Phật Học, Tư vấn- Vấn đáp

Người xuất gia có lễ lạy Cha Mẹ? có ăn đồ cúng?

HỎI: Người xuất gia thọ giới nhà Phật khi cha mẹ quá vãng có lễ lạy không? Có ăn đồ cúng không? Chúng tôi nghe người nói được nhưng có người bảo không...

Ma Ba-tuần phá Phật sao vẫn làm vua cõi trời?

HỎI: Trong quá trình học Phật, tôi được biết các cõi trời Dục giới gồm 6 tầng, cao nhất là  trời Tha hóa tự tại do thiên ma Ba-tuần cai quản tất cả....

Thấy vọng tưởng nhiều không biết có tu sai?

Người hành thiền không ngại vọng tưởng nhiều, chỉ sợ mình thiếu chánh niệm. Nhận diện và thấy rõ tâm, phát huy chánh niệm, an trú vào đề mục thiền thì...

Ăn chay, nấu mặn có mắc tội không?

HỎI: Trong những ngày ăn chay, tôi vẫn phải đi chợ mua và nấu đồ mặn cho chồng con ăn, như vậy có mắc tội không? (NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen59@gmail.com) ĐÁP:...

Đã tin Phật sao còn tin vào ngày giờ tốt xấu?

Người Phật tử cần học tập giáo pháp để thành tựu chánh kiến và chánh tín. Chánh kiến càng rõ ràng thì chánh tín càng vững chắc. Sau đó có thể vận...

Phước ai nhiều hơn?

HỎI: Trong hai hạng người làm việc thiện, người lao động chân chính đem số tiền ít ỏi của mình bốthí, làm điều phước thiện và người làm ăn bất...

Thấy vọng tưởng nhiều không biết có tu sai?

HỎI: Tôi mới tu tập thiền định, hàng ngày có đến chùa ngồi thiền. Tôi ăn chay và cố gắng giữ năm giới. Sự tu tập giúp tôi dần kiểm soát được...

Lập bàn thờ ở tầng trệt liệu có bất kính?

 HỎI: Tôi muốn lập bàn thờ Phật và gia tiên ở tầng trệt nhưng sợ không biết như vậy có thất kính không? Nếu được thì nên thiết trí bàn thờ như...

Diệu dụng của thần chú Lăng nghiêm

HỎI: Tôi có nghe rằng: ‘Người trì chú Lăng nghiêm thì không thể có vợ. Hoặc có vợ rồi mà trì chú này cũng sẽ dẫn tới ly dị’. Theo Phật giáo, điều...

Khi người xuất gia hầu đồng, thờ lạy Thần thánh

Hỏi: ở quê tôi có hiện tượng một số vị là chức sắc, trụ trì, một số khác cũng ở chùa mang hình thức xuất gia (giống Tăng Ni nhưng không biết đã thọ...