.
.

Chuyên mục: Phật Học, Tư vấn- Vấn đáp

Không có cõi Tiên trong giáo điển Phật giáo

HỎI: Tôi thấy giáo điển Phật giáo có lục đạo (6 cõi) luân hồi bao gồm: Trời, A-tu-la (Thần), Người, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Ngoài 6 cõi ấy ra tôi...

Thấy rõ nhân-duyên-quả để an nhiên

HỎI: Tôi có người chị là Phật tử năm nay cũng khá nhiều tuổi, lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa sinh con. Tôi hỏi thì chị nói lấp lửng rằng: “Chưa...

Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?

Đừng tưởng ở riêng là tốt hết, trừ khi ở riêng mà biết tu, ở chỗ vắng mà biết tu thì có lợi lớn. Nếu không biết tu chưa chắc đã có lợi. Vì tâm...

Kinh Phật cho người tại gia

HỎI: Tôi là Phật tử, trước đây chùa quê tôi không có trụ trì, chúng tôi thường tụng các kinh như Di Đà, Phổ môn, Hồng danh, Dược Sư, Địa Tạng…...

Vãng sinh Ðông phương Tịnh độ

HỎI:Tôi muốn vãng sinh về Đông phương thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư nên thường trì chú Dược Sư. Xin hỏi, chưa trường chay trì chú được...

Dứt hẳn lòng tham luyến của cải thế gian

Chúng ta nghĩ tới người nghèo kẻ thiếu đem tiền của dư giúp họ là do lòng từ bi, song việc làm đó có khi là tâm muốn được phước nữa. Ở đây ông Bàng...

Tùy duyên làm phước

Việc phước thiện do con cháu làm rồi hồi hướng cho mẹ sẽ không bằng chính mẹ tác tạo lúc sinh tiền nhưng vẫn rất cần. Vì thế, ngoài việc chăm sóc thân...

Vì hoàn cảnh không nuôi con có vô trách nhiệm?

HỎI: Tôi là Phật tử nữ, 34 tuổi, có con trai hơn hai tuổi. Hiện tôi và chồng đã ly hôn. Vì hoàn cảnh riêng (chưa ổn định cuộc sống) không nuôi con...

Nghề nào nghiệp nấy

HỎI: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên phải dẫn khách đến các nhà hàng, hỗ trợ khách gọi món ăn thường là các loại hải sản tươi sống. Như vậy có...

Tụng kinh thế nào để được chư Phật gia hộ?

Khi bản thân hay gia đình có người bệnh thì hết lòng chạy chữa, động viên chăm sóc và cầu nguyện Tam bảo gia hộ, tu tập để chuyển hóa nghiệp. Nếu tự...