.
.

Chuyên mục: Phật Học, Tư vấn- Vấn đáp

Quan niệm sai lầm về thân trung ấm

Bạch Sư,  Con có một thắc mắc về ý niệm Thân Trung Ấm. Theo như con hiểu thì con người sau khi chết, tùy theo nghiệp lực mà đi đầu thai ngay lập tức, từ...

Đừng hiểu lầm khổ đế

Thực ra, nếu không có tâm vô nhân dị thục thì cũng không có thân này. Ngay cả báo thân của Phật và các bậc Thánh cũng từ tâm vô nhân dị thục mà có, cho...

Bốn hạng vợ

Người vợ tốt phải hội đủ những phẩm chất của người mẹ, người bạn và người nô tỳ.  Ai cũng biết câu “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng...

Bức xúc về việc phủ nhận kinh điển Đại thừa

Bản kinh nào, nhân danh truyền thống nào mà không có các dấu ấn của Chánh pháp thì không phải do Phật thuyết. HỎI: Tôi là Phật tử, trong quá trình tìm hiểu...

Đức Phật nói: Hại 4 Người này mất ngay phúc báo trong đời

Xét về phúc đức, theo nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng”...

Kết hôn với người khác đạo có tội không?

HỎI: Cho tôi hỏi (giúp cho người bạn của tôi), một Phật tử nữ kết hôn với một người theo đạo khác thì có tội không? Nếu kết hôn rồi thì người...

Vì sao Phật tử ăn chay và không được ăn thịt chó?

HỎI: Có phải những người theo đạo Phật (Phật tử) thì phải ăn chay, không nên ăn thịt và không được ăn thịt chó? Xin hỏi quan niệm này xuất xứ từ...

Điều Kiện Tu Thành Phật

Trong tinh thần tu hành, chúng ta thử cùng nhau trao đổi về những điều kiện để trở thành người Phật tử chân chánh, từ đó tiến lên thành Phật. Phật tử...

Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo

“Tất cả là vô thường” là một trong ba nguyên lý căn bản của Phật giáo (vô thường, vô ngã và niết-bàn tịch tịnh). Ba nguyên lý[1] này dựa trên toàn bộ...

An cư, tu gia tốc

Qua báo cáo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh nhà gợi tôi nhớ đến 300 năm trước, ngài Thành Nhạc đã tạo dựng ngôi chùa trên núi Châu Thới. Ngài...