.
.

Chuyên mục: Lịch Sử- Tư Liệu, Sự Kiện, Tin Tức, Tư liệu

Phật giáo và cuộc chính biến 1-11-1963 qua các tài liệu giải mật của Mỹ

Công cuộc tranh đấu đòi quyển bình đẳng tôn giáo của Phật Giáo Việt Nam bắt đầu ở Huế với cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh,...

Nguồn gốc hai dòng thiền An Nam tông tại Thái Lan (1)

LTS. Từ ngày 25 đến 30-3 vừa qua, phái đoàn An Nam tông (Thái Lan) do Trưởng lão Tăng trưởng Phra Mahakhananamdhampaññāthiwatra dẫn đầu đã đến thăm VN, theo lời...

Lịch sử kết tập kinh, luật lần thứ tư

Mỗi ngày vua thỉnh một vị cao tăng vào cung thuyết pháp. Nhưng vua thấy quan điểm mỗi người một khác, không ai giống ai, nên rất băn khoăn, không biết làm sao...

Tiểu truyện của Pháp sư Nguyệt Khê

(PGVN) Tôi với Pháp sư Nguyệt sư quen biết đã hơn ba mươi năm, cùng ở xứ Sa Điền Hồng Kông, lúc rảnh rỗi thường qua lại thăm nhau, mặc dù tín ngưỡng...

Nguồn gốc, lịch sử ra đời và phát triển của Phật Giáo

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện...