.
.

Chuyên mục: Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Sự phục hưng của Phật giáo tại Trung Quốc

Pháp sư Thích Từ Mãn, Phó Thư ký Hiệp hội Phật giáo tỉnh Chiết Giang, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hồ Châu là một trong những gương mặt Tăng...

Chưa được phân loại

Tính cách kế thừa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước vào cuối năm 1981. Đến nay Giáo hội đã hoàn thành cơ cấu tổ...

Chưa được phân loại

Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam (Kỳ 2)

Sau ngày 30-4-1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, giang san quy về một mối. Trong bối cảnh như vậy, đó là điều kiện thuận lợi cho Phật giáo VN tiến hành...

Chưa được phân loại

Kì 1: Những dấu ấn trên con đường vận động thống nhất Phật giáo VN

LTS. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) được thành lập vào ngày 7-11-1981 tại Hà Nội, là kết tinh trí tuệ và nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sau...