.
.

Chuyên mục: Lịch Sử- Tư Liệu, Phật và Thánh chúng

Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia: Biểu tượng của Từ bi, Trí huệ và Dũng lực

Nhân kỷ niệm ngày đức Phật xuất gia tìm đạo ( 8/2 âm lịch), xin mạo muội phân tích sự kiện quan trọng này dưới nhãn quan của một người phật tử phàm...

Thi kệ cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Ngài là Thái tử, tên Sĩ Đạt Ta Có mẹ có cha, giống như mọi người. Mẹ là hoàng hậu, Thánh mẫu Ma Da Đức vua Tịnh Phạn, là cha của Ngài. Ngày rằm tháng...